תודה רבה על סדנה שתרמה רבות למ

יעל טבנקין

רונן תודה רבה על סדנה מעשירה ומרתקת. בהחלט ניקח את כל מה שלמדנו הלאה!

אמילי ברוק קורן