רונן תודה רבה על סדנה מעשירה ומרתקת. בהחלט ניקח את כל מה שלמדנו הלאה!