"ההצגה הקמצן – לאן? נותנת תמונת מצב של התיאטרון היום.שהפך לעסק מסחרי לכל דבר .

מועלות הצגות מסחריות על חשבון איכויות כמו יצירות קלאסיות שעובדו להצגות.

בתהליך קבלת ההחלטות של בחירת הרפרטואר נמנעים מלייצר אומנות משובחת ומעדיפים שטחיות ורדידות וזאת כדי למשוך ולרצות את הקהל…